Main Menu

Explore More

Bell Schedule

Final Day Schedule

June 23, 2021

Peninsula High School 

Early Dismissal Schedule

7:30 am – 10: 30 am

1st Period   7:30 –   8:00

2nd Period   8:05 –   8:30

3rd Period   8:35 –   9:00

4th Period   9:05 –   9:30

5th Period   9:35 – 10:00

6th Period 10:05 – 10:30

 

 

HYBRID Bell Schedule

 

Bell Schedules for Peninsula HS